Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku

AKTUALNOŚCI, strona 2:

Gmina Gródek przystąpiła do realizacji Programu „Wspieraj Seniora”.

Utworzono dnia 16.11.2020

Celem Programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii podjęli decyzję o pozostaniu w domach.

Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, tj. artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, leki.

Zasadą programu jest to, że koszt zakupów pokrywa sam Senior.

Seniorze jeśli chcesz skorzystać z tej formy pomocy zadzwoń na infolinię:

22 505 11 11

Infolinia przyjmująca zgłoszenie przekaże Twoją prośbę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku. Pracownik Ośrodka skontaktuje się telefonicznie bądź osobiście z Tobą oraz ustali zakres pomocy, której potrzebujesz i dostarczy zakupy.

Potrzebę wsparcia możesz również zgłosić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gródku, dzwoniąc pod bezpośredni nr telefonu 85 718 01 27 w godzinach pracy Ośrodka, tj. w poniedziałek 8-16 a od wtorku do piątku 7.30 – 15.30.

Z programu nie mogą skorzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Szczegółowe informacje: https:// www.gov.pl/web/rodzina/razem-w-walce-z-koronawirusem-rzad-uruchamia-solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniora.

Apel do mieszkańców Gminy Gródek

Utworzono dnia 12.11.2020

Zima to bardzo trudny czas dla nas wszystkich, w szczególności dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, osób starszych, chorych, samotnych, a także dla rodzin niezaradnych życiowo. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób. W sposób szczególny na zamarznięcie narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu. Z tego względu zwracamy się do Państwa z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy.

Bardzo Państwa prosimy o zaangażowanie się w działania pomocowe, zachęcamy do:

 • alarmowania o zagrożeniach odpowiednich służb działających na terenie gminy,
 • pomocy międzysąsiedzkiej, szczególnie w miejscowościach, do których istnieje ograniczony dostęp do środków komunikacji publicznej, nic nie zastąpi bowiem zwykłej ludzkiej czujności i wrażliwości.

W przypadku uzyskania informacji o osobach potrzebujących pomocy na terenie gminy prosimy o pilny kontakt:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku

ul. Fabryczna 8 lok. 2, 16-040 Gródek

tel.: 85 71 801 27

w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00

wtorek, środa, czwartek i piątek od 7.30 do 15.30

 • Posterunek Policji w Gródku

ul. Michałowska 7, 16-040 Gródek

tel. 47 71 141 33  lub 47 71 141 32

Dziwlnicowy 885 997 197 (Gródek i Zarzeczany)

Dzielnicowy 604 495 677 (teren gminy)

 • Ośrodek Zdrowia w Gródku – 85 71 800 51
 • Telefony alarmowe:

• Numer Alarmowy - 112

• Policja – 997

• Straż Pożarna – 998

• Pogotowie – 999

 • Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych

     800 444 989

Zrozumienie problemów i potrzeb osób potrzebujących pomocy w naszym najbliższym otoczeniu jest przejawem naszej troski i wrażliwości – nie bądźmy obojętni
na los drugiego człowieka. 

                                                   

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Gródku

Jolanta Bójko

Jedź z nami na biwak!!! Weź udział w projekcie „FOLM – Z natury do rynku pracy”

Utworzono dnia 18.09.2020

Projekt ten adresowany jest do ludzi młodych w wieku 18-29 lat, niepracujących na umowę o pracę i nieuczących się dziennie, z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Mogą też wziąć udział osoby, które nie ukończyły 18 roku życia i uczą się dziennie, jeśli są zagrożone nieukończeniem nauki (częste nieobecności w szkole). Projekt FOLM realizowany jest w trzech europejskich regionach: Cantabria (Hiszpania),Warmia i Mazury (Polska) i Mid West (Irlandia). Bank Żywności realizuje projekt w Polsce. Liderem projektu jest Centrum Innowacyjnej Edukacji. Projekt przeprowadzany jest na podstawie innowacyjnej metody aktywizacji młodych osób opracowanej przez Uniwersytet w Edynburgu - Outdoor Learning, czyli kształcenie i rozwój osobisty w kontakcie z naturą. Niniejsza forma edukacji wykorzystywana jest skutecznie w Wielkiej Brytanii od ponad 20 lat.

Nowatorska koncepcja naukowców z Uniwersytetu w Edynburgu to przysłowiowy „powrót
do natury”, dzięki któremu młodzi ludzie, poprzez działania z dala od cywilizacji i codziennych udogodnień, uczą się odnajdywać swoje miejsce w grupie oraz nabierają prawdziwego poczucia własnej wartości, niezbędnego do odnalezienia później swojej drogi w życiu.

Uczestnicy projektu idą, wraz z trenerami, na kilka dni do lasu, gdzie pracują, w warunkach naturalnych, nad rozwojem osobistym. Uczą się radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, kreatywności, zachowań asertywnych, współpracy w grupie, budowania pozytywnych relacji
z ludźmi czy nabywania kompetencji przywódczych. Zapewnione mają wiele atrakcji podczas tej przygody: pogaduchy w grupach i indywidualne z super ludźmi, opowieści o lesie, rozmaite warsztaty, np. jak rozpalić ognisko bez zapałek, zbudować gliniany piec, czy też odnaleźć się w nieznanym terenie i wiele wiele innych.

 

W Polsce do końca lipca 2021 roku, z projektu ma skorzystać 330 osób.

 

Udział w projekcie FOLM podzielony jest na 3 etapy:

I - to wyjście w teren z trenerami (7-dniowa, ekscytująca przygoda w formie biwaku, podczas wyprawy po Warmii i Mazurach, z elementami trekkingu z doświadczonymi trenerami
z zakresu szkoleń w kontakcie z naturą nie ma nic wspólnego z survivalem,

II - to praca indywidualna z trenerem personalnym, który pomoże w budowaniu własnej ścieżki życiowej i zmobilizuje do działania,

III - to dostęp do innowacyjnej platformy internetowej skupiającej przedstawicieli biznesu, którzy za jej pośrednictwem rekrutować będą pracowników spośród uczestników projektu FOLM jak również pomoc w dostępie do edukacji, szkoleń, zatrudnienia, tak aby młody człowiek mógł odbudować pewność siebie, zwiększyć samoocenę, dokształcić się, a następnie znaleźć pracę.

 

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne! Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię za pośrednictwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Norweskiego Funduszu Grantowego dla Młodzieży.

Zapewniamy na wyprawę niezbędny sprzęt tj. namiot, śpiwór, karimatę, plecak, nawet nieprzemakalną odzież i obuwie oraz wyżywienie podczas wyjść plenerowych , które kompletowane jest na wskazania poczynione w ankietach przez beneficjentów.

W każdym miesiącu będziemy organizować 2 lub 3 wyjścia (poza miesiącami zimowymi). Zwracamy uczestnikom koszty podróży.

Uczestnicy wracają z wyprawy podbudowani, silniejsi, znający swoje mocne strony i własny potencjał, zmotywowani i pełni energii. Po wyprawie mają do dyspozycji kontakt z coachem
i mentorem.

Koniecznie obejrzyj na YouTube filmik i przekonaj się, że ta wyprawa jest właśnie dla Ciebie!!!!!

https://www.youtube.com/watch?v=5yDlaM3UiC8

https://www.folmweb.com/pl

 

Odwiedź nas na FB

CZAS na LAS, czyli co nas kręci w projekcie FOLM….i obserwuj relacje z naszych wypraw.

 

Kontakt: 510 172 336 Ola

               698 345 652 Ewelina

czytaj dalej na temat: Jedź z nami na biwak!!! Weź udział w projekcie „FOLM – Z natury do rynku pracy”

Nowe zasady załatwiania spraw w GOPS w Gródku

Utworzono dnia 26.10.2020

OGŁOSZENIE

KIEROWNIKA GOPS W GRÓDKU

W SPRAWIE ZASAD ZAŁATWIANIA SPRAW

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRÓDKU

 

Działając na podstawie § 24 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758 z późn. zm.), w związku z pogarszająca się sytuacja epidemiologiczna w kraju, w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom GOPS w Gródku, wprowadza się do odwołania następujące zasady załatwiania spraw w Ośrodku:

 1. OSOBY ZGŁASZAJĄCE SIĘ DO OŚRODKA W CELU ZŁOŻENIA PODANIA LUB WNIOSKU PROSZONE SĄ O ICH WRZUCENIE DO SKRZYNKI UMIESZCZONEJ PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH.
 2. W SPRAWACH PILNYCH, WYMAGAJĄCYCH OSOBISTEGO KONTAKTU Z PRACOWNIKIEM MERYTORYCZNYM NALEŻY PRZED WIZYTĄ W OŚRODKU TELEFONICZNIE UZGODNIĆ TERMIN WIZYTY:

Tel. 85-71-80-127  lub e-mail gops@gródek.pl.

 1. OSOBA ZGŁASZAJĄCA SIĘ DO OŚRODKA JEST ZOBOWIĄZANA DO:
 • POSIADANIA MASECZKI I MIEĆ OSŁONIĘTE USTA I NOS
 • PO WEJŚCIU DO BUDYNKU ZDEZYNFEKOWAĆ RĘCE
 • STOSOWAĆ SIĘ DO POLECEŃ PRACOWNIKA OŚRODKA.
 1. OSOBY ZGŁASZAJĄCE SIĘ DO OŚRODKA (PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU TERMINU WIZYTY) PRZYJMOWANE BĘDĄ W GODZ. 8.00 – 13.00.
 2. Z UWAGI NA BRAK ODPOWIEDNICH WARUNKÓW LOKALOWYCH PROSIMY
  O WCHODZENIE DO  OŚRODKA POJEDYŃCZO
  .

 

            PROSIMY O ROZWAŻNE I DOKŁADNE STOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH ZALECEŃ, MAJĄC NA UWADZE CIĄGLE OBOWIĄZUJĄCY STAN EPIDEMII KORONAWIRUSA
I KONIECZNOŚĆ ZACHOWANIA NIEZBĘDNYCH ZASAD W CELU PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIU.

          POMIMO WPROWADZONYCH UDOGODNIEŃ, W TROSCE O PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO, APELUJEMY O ZAŁATWIANIE SPRAW BEZ KONIECZNOŚCI WIZYTY
W OŚRODKU.

 

Gródek, 24 października 2020 r.                                                                                                       Kierownik GOPS w Gródku

                             Jolanta Bójko                                                                           

czytaj dalej na temat: Nowe zasady załatwiania spraw w GOPS w Gródku

Informacja

Utworzono dnia 09.09.2020

I N F O R M A C J A

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku informuje, iż przy zachowaniu środków ostrożności tj. obowiązkowego zasłaniania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu, będą wydawane po raz kolejny paczki żywnościowe.

Zapraszamy osoby zakwalifikowane do pomocy żywnościowej  w ramach Podprogramu 2019 do odbioru paczek żywnościowych w dniach 15 – 17 września 2020 r.  w godz. 9.00 – 13.00  przy ul. Fabrycznej 12.

Przypominamy też, że oczekując ze względu na własne bezpieczeństwo, należy zachować odpowiedni dystans od innych oczekujących.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o zastosowanie się do powyższych informacji.

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, w przypadku zauważenia u siebie objawów takich jak gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem należy niezwłocznie telefonicznie zawiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną – tel. 222-500-115 lub oddział zakaźny szpitala, tel. 85 740-94-01. Istnieje również całodobowa, bezpłatna infolinia NFZ w sprawie koronawirusa: 800 190 590.

czytaj dalej na temat: Informacja

ogłoszenie

Utworzono dnia 24.07.2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020.

                       PODPROGRAM 2020

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku informuje, iż od dnia 3 sierpnia 2020 r. mieszkańcy gminy Gródek będą mogli ubiegać się o pomoc żywnościową w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2020”.

Wsparcie dotyczy osób spełniających kryterium określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz której dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. nie więcej niż:

- 1 542,20 złotych dla osoby samotnie gospodarującej,

- 1 161,60 złotych dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje oraz oświadczenie i skierowanie są dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gródku bądź na stronie MRPiPS – www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020  (załącznik nr 5).

czytaj dalej na temat: ogłoszenie

Komunikat

Utworzono dnia 24.07.2020

KOMUNIKAT

Od dnia 3 sierpnia 2020 r. w godzinach 8.00 – 12.00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku będzie przyjmował wnioski na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 o ustalenie prawa do:

 • zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • świadczeń dobry start „300+”,

Klienci zobowiązani są z należytą starannością wypełnić wniosek, do wniosku dołączyć kserokopie wymaganych dokumentów, a oryginały okazać do wglądu pracownikowi przyjmującemu wniosek.

Pracownicy służą pomocą w wypełnieniu wniosków pod numerem telefonu 85 7180127.

Po wyznaczonych godzinach zaleca się uzgodnienie telefoniczne z pracownikiem terminu wizyty na złożenie wniosku.

Klient po wejściu do budynku jest zobowiązany zdezynfekować dłonie oraz mieć zasłonięte usta i nos. Należy również pamiętać o zachowaniu co najmniej 1,5 m dystansu, przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa sanitarnego oraz cierpliwości w oczekiwaniu.

Wnioski oraz inną korespondencję można również składać za pośrednictwem urzędu pocztowego.

Zachęcamy do załatwiania spraw za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji elektronicznej takich jak: Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Bankowość Elektroniczna lub Platforma ePUAP - zakładka E-usługi

Ogłoszenie

Utworzono dnia 03.07.2020

     

PACZKI ŻYWNOŚCIOWE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO:

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 OSOBOM UPRAWNIONYM BĘDĄ WYDAWANE W DNIACH:

7, 8, 9 LIPIEC 2020 R. GODZ. 9.00-13.00

czytaj dalej na temat: Ogłoszenie

Dobry start

Utworzono dnia 19.06.2020

"Dobry Start" 2020 r. dla ucznia

Świadczenie „Dobry Start” jest dla każdego uczącego się dziecka.

Rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  

 Dla kogo wsparcie?

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

 Jak dostać świadczenie "Dobry Start"?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek można składać już od 1 lipca online a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

czytaj dalej na temat: Dobry start

Ogłoszenie

Utworzono dnia 05.05.2020

Z UWAGI  NA AWARIĘ  SAMOCHODU DOSTAWCZEGO, PACZKI ŻYWNOŚCIOWE

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO:  POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

OSOBOM UPRAWNIONYM BĘDĄ WYDAWANE

      8 MAJ 2020r

     11 MAJ 2020r

     12 MAJ 2020r

     GODZ. 9.00-13.00                        

PRZEPRASZAMY ZA NIEUDOGODNIENIA

czytaj dalej na temat: Ogłoszenie

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny