Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku

Informacja o dofinansowaniu

Utworzono dnia 07.09.2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, polegający na zapewnieniu pomocy w formie
posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, a w szczególności:
- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
- uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Gmina Gródek podpisała z Wojewodą Podlaskim Umowę Dotacji Nr 30/2021 oraz Aneks Nr 1/2021 do Umowy Dotacji Nr 30/2021 „Posiłek w szkole i w domu” o dofinansowanie
środkami pochodzącymi z budżetu państwa, zadania własnego gminy o charakterze obowiązkowym, realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023. Wojewoda Podlaski zgodnie z umową w 2021 r. przekaże Gminie Gródek na realizację Programu środki finansowe w formie dotacji celowej w kwocie 121 600 (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy sześćset) złotych. Gmina zobowiązuje się do wydatkowania na realizację Programu w 2021 r. środków własnych w wysokości nie mniejszej niż 30 400 (słownie: trzydzieści tysięcy czterysta) złotych. Całkowity koszt Programu w 2021 r. wyniesie 152 000 (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny