Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku

Ochrona danych osobowych

                             KLAUZULA INFORMACYJNA

               Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Gródku przy ul. Fabrycznej 8 lok.

2; tel. 85 7180 127, e-mail: gops@grodek.pl. 2. Inspektor ochrony danych osobowych: kontakt e-mail: inspektor@ochronadanych.hub.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku ze złożonym podaniem/wnioskiem w celu realizacji zadań realizowanych w interesie publicznym, a więc na podstawie art. 6 pkt 1 lit. E) powyższego Rozporządzenia.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

AKTUALNOŚCI:

INFORMACJA O WYZNACZENIU INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Utworzono dnia 29.01.2021

Administrator Danych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku, działając zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) informuje, że do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gródku została wyznaczona  Pani Katarzyna Barszczewska.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny