Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku

Pomoc kombatantom

Informacja

Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

w sprawie możliwości uzyskania pomocy finansowej przez osoby uprawnione,
znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej czy zdrowotnej

 

 1. Pomoc pieniężna jednorazowa – może być przyznana, w szczególności na:
 1. Częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego
  lub wyrobów medycznych;
 2. Dostosowania pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju niepełnosprawności.

Może ona być przyznana, gdy:

 1. dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty odpowiadającej 220 % najniższej emerytury, tj. 2 640 zł;
 2. dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 150 % najniższej emerytury, tj. kwoty
  1 800 zł;
 3. dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 300 % najniższej emerytury, tj. 3 600 zł, w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji.

Pomoc jednorazowa jest przyznawana do wysokości 150 % kwoty najniższej emerytury,
tj. 1 800 zł, przy czym pomoc przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego lub wyrobów medycznych lub dostosowania pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju niepełnosprawności jest przyznawana do wysokości 300 % najniższej emerytury, tj. 3 600 zł.

Pomoc pieniężna w formie jednorazowej może być przyznawana nie częściej niż raz
na 12 miesięcy.

 1. Pomoc pieniężna okresowa – może być przyznana, w szczególności na:
 1. zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku długotrwałej choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, zakupu leków, środków opatrunkowych oraz dojazdów do zakładów leczniczych na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne,
 2. usługi pielęgnacyjne niezbędne ze względu na wiek i stan zdrowia.

Może ona być przyznana, gdy:

 1. dochód na osobę samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty 150 % najniższej emerytury,
  tj. kwoty 1 800 zł;
 2. dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 100 % najniższej emerytury, tj. kwoty
  1 200 zł na osobę.

   Pomoc pieniężna okresowa jest przyznawana do wysokości 100 % kwoty najniższej emerytury miesięcznie i jest przyznawana na okres do 6 miesięcy i nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

Formularze wniosków o przyznanie pomocy pieniężnej jednorazowej i okresowej można pobrać
ze strony internetowej Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych www.kombatanci.gov.pl.

Do wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej powinien być dołączony dokument potwierdzający uzyskiwany dochód – w przypadków emerytów i rencistów będzie to ostatnia decyzja o waloryzacji świadczenia, a także dokumenty uzasadniające konieczność przyznania pomocy pieniężnej – zaświadczenia lekarskie, wypisy ze szpitali, faktury za leki oraz leczenie itp.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny