Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku

Wspieraj Seniora

Sposób realizacji usługi wsparcia dla seniorów w ramach

Programu „Wspieraj Seniora” 

z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa

 

 1. Gmina Gródek przystąpiła do realizacji programu „Wspieraj Seniora”, zwany dalej jako Program. Program jest realizowany do 31.12 2020 r.
 2. Realizatorem Programu w gminie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku, zwany dalej jako GOPS.
 3. Osoba starsza, w wieku 70 lat i więcej, która:
 • dla własnego bezpieczeństwa zdecydowała się pozostać w domu;
 • potrzebuje pomocy;
 • nie ma bliskich osób, które mogą pomóc

            dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach Programu Solidarnościowy Korpus       Wsparcia Seniorów – 22 505 11 11

 1.  Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej, zwanej dalej jako CAS.
 2. Zgłoszenie pod numer infolinii można dokonywać siedem dni w tygodniu, jednak ich realizacja przez GOPS będzie odbywać się od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy ośrodka – poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek – piątek – 7.30 – 15.30. Zgłoszenie, które na infolinię wpłyną w weekend, będą rozpatrywane od poniedziałku kolejnego tygodnia.
 3. Po otrzymaniu zgłoszenia z CAS, załatwia je  pracownik socjalny,  zgodnie z miejscem zamieszkania seniora. Sprawę od momentu zgłoszenia do momentu zakończenia prowadzi
  w miarę możliwości jeden i ten sam pracownik socjalny.
 4. Pracownik socjalny telefonicznie kontaktuje się z seniorem, przedstawiając się z imienia
   i nazwiska, jednocześnie podając nazwę instytucji, którą reprezentuje i stanowisko. Przestrzega seniora przed innymi osobami, które mogą się podszywać za realizatorów Programu i zaleca aby kontakt telefoniczny z seniorem odbywał się z jednego nr telefonu.
 5. Każdorazowo pracownik socjalny zweryfikuje wiek seniora, jego potrzeby, przedstawia możliwości Programu. Informuje, że za zakupy w ramach Programu senior płaci sam.
 6. Po stwierdzeniu, że senior kwalifikuje się do udzielenia wsparcia w ramach Programu pracownik socjalny prosi seniora o dokładne (ilościowe i jakościowe) określenie niezbędnych artykułów, które mają być zakupione. Pracownik listę zakupów ustalić może telefonicznie bądź w trakcie kontaktu osobistego.
 7. Zamówione artykuły spożywcze, środki higieny osobistej lub leki, które będą kupowane
  w ilościach niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób starszych, w sklepach położonych w najbliższej okolicy zamieszkania Seniora. Z pomocy można skorzystać maksymalnie 2 razy w tygodniu.
 8. Za zakupy senior płaci przy ich dostarczeniu gotówką lub przekazuje wyliczoną kwotę pracownikowi. Podstawą płatności czy też rozliczenia jest paragon fiskalny.
 9. Potrzebę wsparcia Senior może również zgłosić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
  w Gródku, dzwoniąc pod bezpośredni numer telefonu 85 718 01 27 w godzinach pracy Ośrodka.
 10. Każdy Senior zgłaszający potrzebę usługi wsparcia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Spolecznej w Gródku w celu realizacji usługi w ramach Programu „Wspieraj Seniora”.
 11. W szczególnie uzasadnionej sytuacji usługą wsparcia w ramach Programu można objąć osobe poniżej 70 r.ż. Szczególne sytuacje oznaczają brak mozliwości zapewniania niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do pracownika socjalnego.
 12. Jeśli osoba zgłaszająca potrzebę nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach Programu, pracownik socjalny informuje o moźliwościach udzielenia wsparcia w ramach pomocy społecznej.
 13. Z przebiegu kontaktu z seniorem pracownik socjalny sporządza notatkę służbową.
 14. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub podejrzeń w stosunku do osoby podającej się za dostawcę zakupów nie należy otwierać drzwi. Senior powinien niezwłocznie zawiadomić Policję pod nr telefonu alarmowego: 112.

AKTUALNOŚCI:

Program „Wspieraj Seniora” został przedłużony do 31 marca 2021 r.

Utworzono dnia 29.01.2021

Celem Programu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom, którzy w obowiązującym stanie epidemii podjęli decyzję o pozostaniu w domach.

Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, tj. artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, leki.

Zasadą programu jest to, że koszt zakupów pokrywa sam Senior.

Seniorze jeśli chcesz skorzystać z tej formy pomocy zadzwoń na infolinię:

22 505 11 11

Infolinia przyjmująca zgłoszenie przekaże Twoją prośbę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku. Pracownik Ośrodka skontaktuje się telefonicznie bądź osobiście z Tobą oraz ustali zakres pomocy, której potrzebujesz i dostarczy zakupy.

Potrzebę wsparcia możesz również zgłosić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Gródku, dzwoniąc pod bezpośredni nr telefonu 85 718 01 27 w godzinach pracy Ośrodka, tj. w poniedziałek 8.00-16.00 a od wtorku do piątku 7.30 – 15.30.

Z programu nie mogą skorzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Szczegółowe informacje: https:// www.gov.pl/web/rodzina/razem-w-walce-z-koronawirusem-rzad-uruchamia-solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniora.

                                                                                                                     

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny